Bedrijfspodologie

Sportpodotherapie

Bedrijfspodologie is het vakgebied dat gespecialiseerd is op het gebied van podologie en arbeid.
Het richt zich op preventie, maar ook op de behandeling van voet- en/of voet gerelateerde klachten op de werkvloer. Denk hierbij aan voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Het hoofddoel van bedrijfspodologie is verzuim terugdringen door het aanpakken of voorkomen van voet- of voetgerelateerde klachten bij medewerkers. Daarnaast is het verhogen van werkplezier en tevredenheid essentieel.

Waarom bedrijfspodolgie

Musculoskeletale aandoeningen (MSA), niet het eerste waaraan je denkt als uw werknemer zich ‘’ziek’’ meldt. MSA’s vormen een aanzienlijk mondiaal gezondheidsprobleem dat
wereldwijd ongeveer 1,71 miljard mensen treft (GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020). Deze aandoeningen tasten het bewegingsapparaat aan, bestaande uit: spieren, zenuwen, pezen, het skelet, gewrichten, kraakbeen, tussenwervelschijven en het vasculaire systeem. In Europa zijn MSA’s één van de meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen die miljoenen werknemers treffen. Dit veroorzaakt enorme maatschappelijke kosten, in termen van gezondheid en productiviteitsverlies. Met name ongeveer 60% van de Europese werknemers die werkgerelateerde gezondheidsproblemen aangeven, beschouwen MSA als het ernstigste probleem (EU-OSHA, 2019) en ongeveer drie op de vijf werknemers in de EU melden dat ze aan MSA lijden (Eurofound, 2017).

Ongeveer vijftig procent van de mensen die veiligheidsschoenen hebben, draagt steunzolen. De regelgeving omtrent steunzolen in veiligheidsschoenen is flink aangescherpt. Iedere schoen heeft specifieke wettelijke eisen om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Indien steunzolen worden gedragen, moet zowel de veiligheidsschoen als de steunzool aan deze wettelijke eisen voldoen. Er kunnen zich ernstige ongelukken voordoen wanneer “normale” steunzolen (gemaakt voor confectieschoenen) in veiligheidsschoenen worden gedragen omdat deze niet voldoen aan de veiligheidseisen.

Normale steunzolen mogen niet in veiligheidsschoenen gedragen worden.

Veiligheidszolen – inlegzool voor werkschoenen

Zoals bovenstaand staat aangegeven, is de regelgeving omtrent veiligheidsschoenen recent flink aangescherpt. Elke veiligheidsschoen moet voldoen aan de nieuwe wettelijke normeringen om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Indien steunzolen worden gedragen in veiligheidsschoenen, moet niet alleen de schoen maar ook de steunzolen voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat gewone steunzolen niet in veiligheidsschoenen mogen worden gedragen. In de richtlijnen Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) staat benoemd dat werkschoenen behoren tot categorie 2. Indien deze werkschoenen voldoen aan deze opgestelde norm, wordt hieraan een CE-keurmerk toegekend. Voor werkschoenen zijn voor de volgende normeringen opgesteld:

  • S-schoenen (Safety) – ISO-norm ISO-20345:2011
  • P-schoenen (Protective) – ISO-norm ISO-20346:2014
  • O-schoenen (Occupational) – ISO-norm ISO-20347:2012

Door gebruik te maken van ons type zolen in CE-gekeurde bedrijfsschoenen, voldoen de schoenen nog steeds aan alle normeringen. Dit geldt o.a. voor de meest voorkomende type schoenen zoals:

  • Schoenen met verharde neuzen. O.a. door te letten op de minimaal geëiste resthoogte bij de tenen.
  • ESD/ATEX werkschoenen. Door de materiaalkeuze van onze podologische zolen toe te passen zodat de geleidbaarheid voldoet aan de eisen.

Werkgevers – Verlaag verzuim en verhoog werkgenot

Uit onderzoek van het TNO en CBS (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012) blijkt dat circa zevenenveertig procent van alle werknemers jaarlijks verzuimd, met een gemiddelde van vier ziekteverzuim. Van alle verzuim is circa twaalf procent te wijten aan klachten aan de rug en het bewegingsapparaat. Dit betekent dat zes procent van alle Nederlandse werknemers zich het afgelopen jaar heeft ziekgemeld naar aanleiding van deze klachten. Door het aanmeten van de juiste steunzolen en veiligheidsschoenen kan in veel gevallen klachten verholpen of voorkomen worden. Hierbij kan men denken aan klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug. Dit betekent een directe vermindering in ziekteverzuim, welk dus als kostenbesparing gezien kan worden.

Bedrijfspodologie Hermanns biedt een arrangement aan voor totale voetzorg om verzuim, ontstaan door klachten aan de onderste extremiteit (voet, enkel, knie, heup en rug), bij uw werknemers te voorkomen. Bij dit arrangement gaat een van onze bedrijfspodologen naar het bedrijf om bij alle deelnemende bedrijfsmedewerkers een voetscreening uit te voeren. Het doel van deze screening is het signaleren en behandelen van (bestaande) voetklachten om zo het fysieke, en indirect het mentale, welzijn van de medewerkers te verbeteren of verhogen.

Wij bieden de unieke mogelijkheid aan om op locatie te komen en te verifiëren of de veiligheidsschoenen van werknemers aan de wettelijke normeringen voldoen. Hierbij meten we de voeten van uw medewerkers zorgvuldig op en voorzien hen van een gedegen schoenadvies. Indien werknemers steunzolen dragen, zullen ook deze gecontroleerd worden en indien van toepassing ook worden vervangen. Doordat wij op locatie kunnen komen, blijven de kosten beperkt. Verdere voordelen zijn:

  • Werknemers hoeven geen schoenenspeciaalzaak te bezoeken
  • Ziekteverzuim wordt gereduceerd
  • Juridische consequenties worden voorkomen

H&H Bedrijfspodologie kan aan alle normeringen voor veiligheidsschoenen voldoen zodat de veiligheid voor werknemers en omgeving wordt gewaarborgd. Indien u meer informatie behoeft inzake veiligheidsschoenen of podologische zolen, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van aanvullende informatie.

Heeft u hulp of advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op