Terugbetaling

Zooltherapie/podologische zolen: Helan voorziet een jaarlijkse terugbetaling van 25 euro per podologische zool, ofwel 50 euro per paar. Hiervoor is geen voorschrift van de (huis)arts nodig. U dient wel dit formulier mee te brengen naar de praktijk zodat uw podoloog dit kan invullen.

Voetbehandelingen: Helan voorziet een terugbetaling voor (diabetes)patiënten van 5 euro per voetbehandeling (maximaal 4 sessies per jaar). Gelieve hiervoor dit formulier mee te brengen naar de praktijk. Let op, een medisch voorschrift is noodzakelijk.

De Christelijke Mutualiteit voorziet momenteel (nog) geen terugbetaling voor podologische zolen/consulten.

Voetbehandelingen: U heeft recht op een terugbetaling van 5 euro per voetbehandeling (maximaal 4 sessies per jaar) indien er diabetes vastgesteld is. Gelieve dit formulier mee te brengen naar de praktijk zodat uw podoloog dit kan invullen. De CM voorziet geen terugbetaling voor mensen met een beperking of 65+’ers.